Codeware MOBILE ASSET pro Abra G2, G3 (klient)
Codeware MOBILE ASSET pro Abra G2, G3 (klient)
ARTIKL: MASSET-CL Dostupnost: Skladem Cena:2 520,- bez DPH 3 049,2 s DPH
 1. Software a literatura
 2. Codeware MOBILE ASSET - inventarizace majetku

Codeware MOBILE ASSET pro Abra G2, G3 (klient)

Softwarový balík MOBILE ASSET řeší integraci mobilních terminálů CipherLab a tiskáren čárových kódů Argox do systému ABRA. Sběr údajů, díky přenosnosti terminálu a díky vestavěnému snímači čárových kódů, probíhá rychle a bezchybně. Změny umístění v evidenci majetku v systému ABRA se promítnou v centrální databázi okamžitě po odeslání dat z pracovní databáze používané během fyzické inventury. MOBILE ASSET plně využívá serverovou architekturu systému a umožňuje plynule zpracovat i případy chybějících nálepek s inventárními čísly, které lze okamžitě vytisknout stisknutím klávesy na mobilním terminálu. Codeware MOBILE ASSET pro Abra G2, G3 (klient)
Codeware MOBILE ASSET pro Abra G2, G3 (klient)
ico ARTIKL: MASSET-CL
Dostupnost: Skladem
2 520,-  bez DPH
3 049,2 s DPH

Obsah balení: Aktivační klíč internetem
Hmotnost: kg

Popis

Pro samotnou evidenci majetku v době, kdy se neprovádí inventarizace, se využívají nástroje systému ABRA. (ABRA je produkt společnosti Aktis, a.s., komplexní ERP systém s tříúrovňovou architekturou klient/server. V roce 2015 aktivně používalo ABRA G2 nebo ABRA G3 cca 8000 klientů.)
 
Popis aplikace
MOBILE ASSET je aplikace pro vytváření inventur majetku (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek) a pro práci s nimi. Instalační balík obsahuje aplikaci MOBILE ASSET (propojení on-line terminálů firmy CipherLab se systémem ABRA a s databází pro práci s vytvářenými doklady), firmware pro jednotlivé typy podporovaných terminálů, uživatelské šablony pro dané terminály a databázi Firebird. Uživatel si může vybrat, jestli jako zdrojová databáze pro zjišťování informací o majetku slouží databáze systému ABRA nebo lokální databáze aplikace (v tom případě si uživatel může ze systému ABRA importovat stav majetku pro inventuru majetku na vzdáleném místě, odkud není přístup přímo do systému ABRA).
 
Aplikace je schopná vytvořit a zobrazit tiskové sestavy inventury majetku (rozdílová, koncová a souhrnná sestava zvlášť pro dlouhodobý a drobný majetek pro zvolená umístění). Také je možné vytvářet návrhy štítků s informacemi o majetku a tisknout je přímo z aplikace nebo z terminálu. MOBILE ASSET také obsahuje nástroje pro práci s vytvořenými doklady a pro řešení přemisťování majetku (pokud je vytvořena žádost pomocí přenosného terminálu).
 
 
Instalační balík MOBILE ASSET obsahuje:
 • aplikaci pro komunikaci s Bluetooth/WiFi terminály společnosti CipherLab
 • modul pro tvorbu inventur majetku a pro vytváření výstupních tiskových sestav
 • modul pro tisk štítků s informacemi o majetku na tiskárnách čárového kódu
 • modul pro import dat z databáze systému ABRA do lokální databáze aplikace MOBILE ASSET
 
 
Propojení terminálů
On-line terminály jsou během vytváření dokladů připojeny k databázi systému ABRA nebo k lokální databázi aplikace pomocí ODBC rozhraní. Toto spojení slouží ke zjišťování informací o kartách majetku, jeho předpokládaném umístění, ... v reálném čase.
 
Majetkové doklady v aplikaci MOBILE ASSET
Uživatel může rozpracovat až 10 inventur každého typu, libovolně je upravovat a ukončovat v libovolném pořadí (pokud se doklad ukončí, není již možné jej upravovat, pokud jej v aplikaci administrátor znovu neodblokuje). Podrobná nastavení pro jednotlivé typy dokladů jsou přístupná v aplikaci MOBILE ASSET. Pro všechny typy majetku jsou společné typy operací, které s nimi může uživatel přenosného terminálu provádět (Pokračovat v dokladu, Upravit doklad, Rozdílová sestava, Ukončit doklad, Smazat doklad).
 
Majetek bez třídění
Slouží k vytvoření inventury bez ohledu na druh sbíraného majetku (dlouhodobý, drobný). Při vytváření nového inventárního dokladu je možné zadat název dokladu a umístění, kde se inventura provádí. Po úspěšné validaci těchto údajů může uživatel začít snímat nalezený majetek. Po sejmutí inventárního čísla se na displeji zobrazí informace o majetku (inventární číslo, název a pořizovací cena). Uživatel doplní případné inventární číslo komponenty a nalezený počet. Je možné aplikaci nastavit tak, že bude akceptovat inventární číslo majetku a jeho komponenty v rámci jednoho kódu, potom se na displeji zobrazí přímo parametry sejmuté komponenty majetku.
 
Dlouhodobý majetek
Slouží k vytvoření inventury pouze dlouhodobého majetku, k drobnému majetku se chová jako k neznámému, pokud nedojde ke shodě mezi kódy nebo inventárními čísli mezi těmito dvěma druhy majetku. Ostatní parametry jsou stejné jako u všeobecného majetku.
 
Drobný majetek
Slouží k vytvoření inventury pouze drobného majetku, k dlouhodobému se chová jako k neznámému, pokud nedojde ke shodě mezi kódy nebo inventárními čísli mezi těmito dvěma druhy majetku. Na displeji se nezobrazuje pole pro komponentu majetku, jinak jsou parametry shodné s ostatními typy inventur.
 
Informace
Slouží k zobrazení informací o sejmutém/zadaném majetku nebo jeho komponentě. Po sejmutí majetku se zobrazí, pokud je majetek nalezen, jeho inventární číslo, název, inventární číslo komponenty (u drobného majetku počet), cena, kód umístění a odpovědná osoba.
 
Tisk samolepících etiket
Aplikace MOBILE ASSET Vám umožní potisk samolepících etiket čárovým kódem a dalšími potřebnými informacemi. Rozměr samolepících etiket a velikost návrhu štítku jsou volitelné.
 
Tiskové sestavy
Tiskové sestavy v MOBILE ASSET se tvoří v souborech typu html. Tyto soubory můžete otevřít a prohlížet v jakémkoliv internetovém prohlížeči.
 
Hardwarové požadavky k využití MOBILE ASSET ON-LINE pro ABRA
 • přenosný on-line terminál CipherLab typu Bluetooth nebo WiFi (CP T 8xxx)
 • WiFi Access Point nebo BlueTooth dongle (CP T-806x, CPT -8360)
 • tiskárna čárových kódů je doporučená součást, není nutná pro funkčnost systému
 
Softwarový balíček obsahuje
 • Nástroje pro vytvoření a zpracování inventury majetku
 • Všechny komponenty systému jsou multijazyčné (česky + anglicky, další jazyky snadno nastavitelné)
 

Technický popis
Příslušenství

Soubory ke stažení

Obrázky

Podobné produkty

Codeware MOBILE OPERATOR - software pro komunikaci bezdrátových terminálů s externí databází

Middleware pro komunikaci s bezdrátovými terminály CipherLab nebo terminály s kompatibilním způsobem komunikace. Umožňuje nastavení způsobu zpracování přijatých dat s možností získávat průběžně doplňkové informace z velkého počtu zdrojů různého typu (SQL databáze, TXT/CSV soubor, webová služba).

Codeware MOBILE STORE - řízení skladů

MOBILE STORE od společnosti Codeware je aktivní systém pro skladové hospodářství, který usnadňuje řízení skladu integrací metod čárového kódu a/nebo RFID. MOBILE STORE zajišťuje zaznamenání skladových operací (příjem, výdej zboží, změna místa uskladnění, inventury apod.) Následně se takto zpracovaná evidence zboží promítne do ERP systému. Podporovány jsou mobilní terminály CipherLab CPT-8x70 a mobilní terminály jiných značek s operačním systémem Windows.

Dotaz k produktu

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00

Menu

Sledujte nás