Codeware MOBILE ASSET pre Abra G2/G3 (klient)
Codeware MOBILE ASSET pre Abra G2/G3 (klient)
ARTIKL: MASSET-CL Dostupnosť: Skladom Produkt skončil - nedá sa objednať
 1. Softvér a literatúra
 2. Codeware Mobile Asset

Codeware MOBILE ASSET pre Abra G2/G3 (klient)

Softvérový balík MOBILE ASSET rieši integráciu mobilných terminálov CipherLab a tlačiarní čiarových kódov Argox do systému ABRA. Zber údajov, vďaka prenosnosti terminálu a vďaka vstavanému snímaču čiarových kódov, prebieha rýchlo a bezchybne. Zmeny umiestnenia v evidencii majetku v systéme ABRA sa premietnu v centrálnej databáze okamžite po odoslaní dát z pracovnej databázy používané počas fyzickej inventúry. MOBILE ASSET plne využíva serverovú architektúru systému a umožňuje plynule spracovať aj prípady chýbajúcich nálepiek s inventárnymi číslami, ktoré možno okamžite vytlačiť stlačením klávesu na mobilnom termináli. Codeware MOBILE ASSET pre Abra G2/G3 (klient)
Codeware MOBILE ASSET pre Abra G2/G3 (klient)
ico ARTIKL: MASSET-CL
Dostupnosť: Skladom
Produkt skončil - nedá sa objednať
Obsah balenia: Aktivační klíč internetem
Hmotnosť: kg

Popis

Pre samotnú evidenciu majetku v čase, keď sa nevykonáva inventarizácie, sa využívajú nástroje systému ABRA. (ABRA je produkt spoločnosti Aktis, a.s., komplexný ERP systém s trojúrovňovú architektúrou klient / server. V roku 2015 aktívne používalo ABRA G2 alebo ABRA G3 cca 8000 klientov.
 
 Popis aplikácie
MOBILE ASSET je aplikácia pre vytváranie inventúr majetku (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, drobný hmotný majetok, drobný nehmotný majetok) a pre prácu s nimi. Inštalačný balík obsahuje aplikáciu MOBILE ASSET (prepojenie on-line terminálov firmy CipherLab so systémom ABRA a s databázou pre prácu s vytváranými doklady), firmware pre jednotlivé typy podporovaných terminálov, užívateľské šablóny pre dané terminály a databázu Firebird. Užívateľ si môže vybrať, či ako zdrojová databáza pre zisťovanie informácií o majetku slúži databázy systému ABRA alebo lokálnej databázy aplikácie (v tom prípade si užívateľ môže zo systému ABRA importovať stav majetku pre inventúru majetku na vzdialenom mieste, odkiaľ nie je prístup priamo do systému ABRA)
.
Aplikácia je schopná vytvoriť a zobraziť tlačové zostavy inventúry majetku (rozdielová, koncové a súhrnná zostava zvlášť pre dlhodobý a drobný majetok pre zvolená umiestnenie). Tiež je možné vytvárať návrhy štítkov s informáciami o majetku a tlačiť ich priamo z aplikácie alebo z terminálu. MOBILE ASSET tiež obsahuje nástroje pre prácu s vytvorenými dokladmi a pre riešenie premiestňovanie majetku (ak je vytvorená žiadosť pomocou prenosného terminálu)
.
 
Inštalačný balík MOBILE ASSET obsahuj
e:
 • aplikáciu pre komunikáciu s Bluetooth / WiFi terminály spoločnosti Ciphe
 • rLab modul pre tvorbu inventúr majetku a pre vytváranie výstupných tlačových z
 • ostáv modul pre tlač štítkov s informáciami o majetku na tlačiarňach čiarovéh
 • o kódu modul pre import dát z databázy systému ABRA do lokálnej databázy aplikácie MOBIL
E
AS
SET Prepojenie
terminálov On-line terminály sú počas vytvárania dokladov pripojené k databáze systému ABRA alebo k lokálnej databáze aplikácie pomocou ODBC rozhrania. Toto spojenie používa na informovanie o kartách majetku, jeho predpokladanom umiestnenia, ... v re
ál
nom čase. Majetkové doklady v aplikácii
MOBILE ASSET Užívateľ môže rozpracovať až 10 inventúr každého typu, ľubovoľne ich upravovať a ukončovať v ľubovoľnom poradí (ak sa doklad ukončí, nie je už možné ho upravovať, pokiaľ ho v aplikácii administrátor znova neodblokuje). Podrobné nastavenia pre jednotlivé typy dokladov sú prístupné v aplikácii MOBILE ASSET. Pre všetky typy majetku sú spoločné typy operácií, ktoré s nimi môže používateľ prenosného terminálu vykonávať (Pokračovať v doklade, Upraviť doklad, Rozdielová zostava, Ukončiť doklad, Z
ma
zať doklad). Majet
ok bez triedenia Slúži na vytvorenie inventúry bez ohľadu na druh zbieraného majetku (dlhodobý, drobný). Pri vytváraní nového inventárneho dokladu je možné zadať názov dokladu a umiestnenie, kde sa inventúra vykonáva. Po úspešnej validácii týchto údajov môže užívateľ začať snímať nájdený majetok. Po sňatí inventárneho čísla sa na displeji zobrazia informácie o majetku (inventárne číslo, názov a obstarávacia cena). Užívateľ doplní prípadné inventárne číslo komponenty a nájdený počet. Je možné aplikáciu nastaviť tak, že bude akceptovať inventárne číslo majetku a jeho komponenty v rámci jedného kódu, potom sa na displeji zobrazí priamo parametre naskenované ko
mp
onenty majetku.
Dlhodobý majetok Slúži na vytvorenie inventúry iba dlhodobého majetku, k drobnému majetku sa chová ako k neznámemu, ak nedôjde k zhode medzi kódy alebo inventárnymi číslami medzi týmito dvoma druhmi majetku. Ostatné parametre sú rovnaké ako u
eobecného majetk
u. Drobný majetok Slúži na vytvorenie inventúry len drobného majetku, k dlhodobému sa správa ako k neznámemu, ak nedôjde k zhode medzi kódy alebo inventárnymi číslami medzi týmito dvoma druhmi majetku. Na displeji sa nezobrazuje pole pre komponent majetku, inak sú parametre zhodné s os
ta
tnými typmi
inventúr. Informácie Slúži na zobrazenie informácií o zachytenom / zadanom majetku alebo jeho komponente. Po sňatí majetku sa zobrazí, ak je majetok nájdený, jeho inventárne číslo, názov, inventárne číslo komponenty (u drobného majetku počet), cena, kód umies
tn
enia a zodpovedná osoba.
Tlač samolepiacich etikiet Aplikácia MOBILE ASSET Vám umožní potlač samolepiacich etikiet čiarovým kódom a ďalšími potrebnými informáciami. Rozmer samolepiacich etikiet a veľkosť
vrhu štítku sú vo
liteľné. Tlačové zostavy Tlačové zostavy v MOBILE ASSET sa tvoria v súboroch typu html. Tieto súbory môžete otvoriť a prezerať v akomko
ľv
ek internetovom prehliadači. Hardvérové ​​požiadavky na využit
 • ie MOBILE ASSET ON-LINE pre ABRA prenosný on-line terminál CipherLab typu
 • Bluetooth alebo WiFi (CP T 8xxx) WiFi Access Point alebo BlueT
 • ooth dongle (CP T-806x, CPT -8360) tlačiareň čiarových kódov je odporúčaná súčasť,
n
ie je nutná pre funkčnosť s
 • ystému Softvérový balík obsahuje Nástroje pre vytv
 • orenie a spracovanie inventúry majetku Všetky komponenty systému sú multijazyčné (slovensky + an

Technický popis
Príslušenstvo

Povinné príslušenstvo
Žiadne nie je
ARTIKLNázovDostupnosťCenaCena s DPH
Doporučené príslušenstvo
Žiadne nie je
ARTIKLNázovDostupnosťCenaCena s DPH
Voliteľné príslušenstvo
Žiadne nie je
ARTIKLNázovDostupnosťCenaCena s DPH

Súbory na stiahnutie

Obrázky

Podobné produkty

Dotaz k produktu

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00

Menu

Sledujte nás